You are currently viewing x. Witek wyruszył na objazd województwa

x. Witek wyruszył na objazd województwa

Pierwsze 50km za mną. Trasę można śledzić pod tym linkiem
https://www.wahooligan.com/users/live/pJ7hCmGa3xyTn_Vaid5Gmg

częste relacje na żywo na FB https://www.facebook.com/zksiedzemnarowerze/?ref=search&tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARBqGjTsUSG7tKaqpaBvMj8XiOJlOhrYUmhl2pTZ9TNPNapjbw0A0jMeq1zw3NmRFN4uAA32e7eAhH2M